บริการ

ผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯมีทีมงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ฯลฯ

นอกเหนือจากให้บริการเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัดได้ร่วมมือกับ TJ|H2b Analytical Services Inc ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนและน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีเครื่อข่ายใหญ่ที่สุดในโลก

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของลูกค้า

เรายินดีพร้อมให้คำปรึกษาและบริการเพิ่มเติม ดังนี้

  • บริการซ่อมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
  • บริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและแก๊ส
  • บริการทดสอบ On-Load Tap Changer โดยวีธี DVtest Dynamic Resistance Measurement โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
  • บริการออกแบบติดตั้งระบบทดสอบของสายงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการออกแบบติดตั้ง ONLINE MONITORING, CONTROL & COMMUNICATION SYSTEM

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@measurestation.com