บริการตรวจสอบ On-Load Tap Changer

 

ทดสอบ OLTC
ทดสอบ OLTC

OLTC เป็นอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงระดับต้นๆที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา หนึ่งในความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการประกอบ OLTC หลังจากการการซ่อมบำรุง เราสามารถตรวจได้ว่า OLTC ของลูกค้าได้ประกอบเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หลังจากการซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและยืดอายุการใช้งานของ OLTC และหม้อแปลงไฟฟ้า

เราให้บริการตรวจสอบความเสียหายของ On Load Tap Changer (OLTC) และบอกตำแหน่ง Tap Position ของ OLTC โดยเครื่องมือพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต On-Load Tap Changer รายใหญ่ของโลก

เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด ร่วมมือกับ IBEKO Power AB ผู้ผลิตเครื่องมือตรวจสอบ OLTC จากประเทศสวีเดน ผู้นำด้านการตรวจสอบ On-Load Tap Changer ที่มีฐานข้อมูลของพฤติกรรมของ OLTC จากโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับสากล   ยินดีให้บริการลูกค้าในการตรวจสอบสภาพของ OLTC ให้กับลูกค้า   ลูกค้าสามารถตรวจสอบ OLTC ของท่านจากปัญหาดังต่อไปนี้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแทงค์ของ OLTC

High resistance contact in the tap selector

Loose contact in the tap selector

Burned& loose contacts in the diverter switch

Broken resistors in the diverter switch

Abnormal arcing

Misaligned contacts

Contact bounce

3 phase de-synchronization

Mechanical motor problems

นอกจากการตรวจสอบข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องเปิดแทงค์ของ OLTC แล้ว ลูกค้าสามารถทราบได้ว่า OLTC จะถูกประกอบเข้ากับหม้อแปลงได้ถูกต้องหรือไม่ จากเครื่องมือของบริษัท  ทั้งนี้เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางไฟฟ้าที่สำคัญทำงานอย่างมั่นคงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ปัญหาของสปริง