MotorAnalyzer1

Schleich_MotorAnalyzer1

MotorAnalyzer1

เครื่องมือทดสอบมอเตอร์รุ่น MotorAnalyzer1 ที่รวบรวมหัวข้อการทดสอบต่างๆไว้ภายในเครื่องเดียว โดยใช้งานง่ายและพกพาสะดวก กะทัดรัดพร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่จึงทำให้ เครื่องมือทดสอบมอเตอร์รุ่น MotorAnalyzer1 เป็นเครื่องมือทดสอบมอเตอร์ที่เหมาะอย่างมาก สำหรับการใช้งานในภาคสนามที่เข้าถึงจุดที่ต้องการทดสอบมอเตอร์ที่เข้าถึงลำบาก

หากต้องการวัดค่ากระแสสามเฟสของมอเตอร์ จำเป็นต้องต่อสายจากขดลวดมอเตอร์ทั้งสามเฟสและต่อสายทดสอบจากโครงของมอเตอร์มาที่เครื่องมือทดสอบ หลังจากนั้นเครื่องมือทดสอบมอเตอร์รุ่น MotorAnalyzer1 จะทำการวิเคราะห์มอเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านการทดสอบ surge test และการทดสอบ resistance test

หลังจากทดสอบ surge test และการทดสอบ resistance test แล้วตัวเครื่องจะทำการทดสอบ high-voltage test ที่ตัวมอเตอร์เพื่อที่จะประเมินคุณภาพของฉนวนของมอเตอร์

เครื่องมือทดสอบมอเตอร์รุ่น MotorAnalyzer1 เหมาะสำหรับงานทดสอบทั้งในงานในส่วนของภาคการผลิตและในงานภาคสนาม

ด้วยแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง เครื่องมือทดสอบมอเตอร์รุ่น MotorAnalyzer1 สามารถถูกนำไปใช้งานในการทดสอบมอเตอร์ในภาคสนาม แม้แต่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยาก (เช่น กรณีการแขวนเครื่องมือทดสอบในปั้นจั่นสูงๆ) ตัวเครื่องบรรจุหัวข้อการทดสอบที่มากมายหลากหลายและมีซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยและมีการแสดงผลการทดสอบมาในรูปกราฟิก