ประวัติองค์กร

บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบ on-line monitoring สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง โดยบริษัทฯมีทีมงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มากประสบการณ์จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฯลฯ

นอกเหนือจากให้บริการเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัดได้ร่วมมือกับ TJ|H2b Analytical Services Inc.ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนและน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ในการให้การบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ ของลูกค้า