วินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ใน On-Load Tap Changer (OLTC)

วินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ใน On-Load Tap Changer (OLTC)

ท่านผู้ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงควรจะรับรู้ด้วยว่ากว่า 40% ของหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลกที่เสียหายเกิดจาก On-Load Tap Changer ทั้งนี้ต้องทราบไว้ด้วยว่า OLTC มีหลากหลายชนิด หลายยี่ห้อ หลายรุ่น และการทำงานก็แตกต่างกัน

หากจะวินิจฉัย และตีความสภาพของ On-Load Tap Changer ผ่านการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าควรอยู่บนพื้นฐานของความชำนาญ ทักษะ และข้อมูลที่มากมายที่ได้จากการทดสอบ จะกล่าวให้ง่ายขึ้นก็คือหากมีข้อมูลของ On-Load Tap Changer อย่างหลากหลาย เช่น รุ่น ชนิด ยี่ห้อ การทำงานของมัน มากเท่าใด ก็ย่อมช่วยให้วินิจฉัย ตีความเพื่อทำความเข้าใจสภาพ ณ ปัจจุบันที่แท้จริง ของ OLTC ได้ดีเช่นนั้น

TJ|H2b ได้ทำการวิจัย และพัฒนา Protocol ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะมีชื่อว่า TASA ซึ่งทำสำเร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยการใช้นิติวิทยาศาสตร์ และการทำ Microscopy (วิเคราะห์ในเชิงภาพของอนุภาคขนาดเล็กของ OLTC ที่หลุดลอยอยู่ในน้ำมันหม้อแปลงในแทงค์ของ OLTC) ควบคู่กับอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในการวิจัย และพัฒนาจากตัวอย่าง OLTC มากกว่า 1000 ตัวอย่างในโลก

 

02

 

นอกจากนี้ ด้วยความชำนาญของ TJ|H2b ส่งผลให้ TJ|H2b ได้รับความไว้วางใจในการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 150,000 ตัวอย่างต่อปีทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อมูลชั้นดี และมากมายที่สนับสนุนการตีความ OLTC ได้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น

ด้วยจุดเด่นทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทำให้ Protocol ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ TJ|H2b ที่มีชื่อว่า TASA เป็น Protocol ที่ได้รับการยอมรับในระดับแถวหน้าในเวทีสากล โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจาก power utilities จำนวนมากมายจากหลากประเทศทั่วโลก อาทิเช่น USA, Australia, New Zealand, UK, Canada, South America, Middle East, South East Asia รวมถึงประเทศไทย และอี่นๆ

ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าใน On-Load Tap Changer’s tank ทดสอบกับ TJ|H2b

TJ|H2b Analytical You Rely On

สนใจให้เราเข้านำเสนอเพิ่มเติม ติดต่อ info@measurestation.com