การทดสอบแรงตึงผิวของน้ำมันหม้อแปลง (Interfacial Tension Test, IFT)

01

 

การทดสอบแรงตึงผิวของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า จะใช้มาตรฐาน ASTM D-971.

การทดสอบนี้จะใช้วัดแรงตึงผิวที่ตรงรอยต่อระหว่างฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากับปริมาณของน้ำที่ละลายอยู่ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเอง

การทดสอบนี้ทำการจำลองโดยการใส่น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าลงในถ้วยแก้ว เมื่อใส่น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าลงในถ้วยแก้วที่มีน้ำอยู่ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจะลอยขึ้นเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงจำเพาะต่ำกว่าน้ำ

 

02

 

ซึ่งเราจะเห็นเส้นแบ่งที่เด่นชัดเจนระหว่างของเหลวทั้งสองชนิดดังกล่าว ค่า IFT (Interfacial Tension Test) ก็คือปริมาณของแรง(มีหน่วยเป็น dynes)ที่ใช้ในการดึงเส้นลวดวงแหวนขนาดเล็กไปด้านบนของถ้วยแก้วเป็นระยะทางทาง 1 เซ็นติเมตรผ่านรอยต่อระหว่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากับน้ำ อนึ่ง ค่า dyne คือหน่วยของแรงขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 0.00002247 ปอนด์ หรือ 0.001019 กรัม หากน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่ดีในถ้วยแก้ว เราจะมองเห็นเส้นแบ่งระหว่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ากับน้ำได้อย่างชัดเจนที่ด้านบนของน้ำ และจะมีค่า IFT ที่สูงที่ 40 ถึง 50 dynes ต่อ เซ็นติเมตร (หรือ 40-50mN/m) ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการเจือปนของละอองน้ำจะทำให้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเสื่อมสภาพ เนื่องเพราะน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เกิดออกซิเดชั่น

เมื่อมีออกซิเดชั่นจะมีการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดเล็กเกิดขึ้น (ที่เกิดจากปฏิริยา ออกซิเดชั่น) รวมตัวอยู่ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเอง และจะมีการปนเปื้อนจากฉนวนกระดาษด้วย อนุภาคขนาดเล็กๆที่อยู่ด้านบนของน้ำจะค่อยๆข้ามเส้นรอยต่อระหว่างรอยต่อของของเหลวทั้งสองนี้ ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กดังกล่าวจะทำให้ความตึงผิวระหว่างของเหลวสองชนิดเสื่อมและจะทำให้ค่า IFT น้อยลง โดยมากแล้วเมื่อค่า IFT ลดต่ำลงถึง 20 dynes ต่อ เซนติเมตร (20mN/m) เราจะต้องพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เราจำเป็นต้องทำการปรับปรุงน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดเล็กๆที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นจำนวนมากๆ

 

03

 

หากเราไม่ทำการปรับปรุงน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าให้ดีขึ้น จะทำให้เกิดออกซิเดชั่นมากขึ้น จากนั้นจะเป็นกรด (acid) และจะพัฒนาเป็น sludge (ลักษณะคล้ายคราบเหนียวๆ เหมือนกับคราบโคลนที่ติดใต้รถยนต์ หรือตรงใต้บังโคลนรถยนต์ในช่วงที่เราขับรถขณะฝนตก) ก่อตัวขึ้นที่ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวนกระดาษ (หากเกิดที่ฉนวนกระดาษมันจะเป็นตัวเร่งให้ฉนวนกระดาษเสื่อมเร็วขึ้น ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าสิ้นอายุขัยเร็วขึ้น เนื่องเพราะสภาพของฉนวนกระดาษก็คืออายุขัยของหม้อแปลงนั่นเอง) ทั้งนี้หาก Sldugeก่อตัวที่พื้นผิวระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า และหากเกิดความร้อนขึ้น จะส่งผลให้ฉนวนกระดาษเสื่อมค่าลง และหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีอายุสั้นลงด้วย (ความร้อนเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้หม้อแปลงอายุสั้นลง) เราจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงในหัวข้อนี้ เพื่อที่จะได้รู้สภาพที่แท้จริงของหม้อแปลงไฟฟ้าของเรา ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบกับ TJ|H2b TJ|H2b Anlytical You Rely On

สนใจติดต่อ info@measurestation.com