Acid Number (การทดสอบกรดในหม้อแปลงไฟฟ้า)- ภัยร้ายคุกคามหม้อแปลงไฟฟ้า

Acid Number (การทดสอบกรดในหม้อแปลงไฟฟ้า)

10672210_783962705000220_2826037061732662010_n

 

Acid Number (จำนวนปริมาณของกรด) ก็คือจำนวนทั้งหมดของ potassium hydroxide (KOH) ในหน่วยมิลลิกรัมที่ถูกดึงออกมาเพื่อให้ปริมาณกรดในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 กรัม เป็นกลาง

หากมี Acid Number สูง นั่นก็หมายถึงมีกรดสูงในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย หากเกิดปฏิกิริยา Oxidation จากน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และจากฉนวนในหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ปฏิกิริยา Oxidation ดังกล่าวจะสร้างกรด (Acid) ขึ้นมา จากนั้นมันจะทำให้เกิดตะกอนผง Sludge เป็นสารแขวนลอยเจือปนอยู่ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และจะตกตะกอนทับถมอยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้า กรดจะทำการโจมตีชิ้นส่วนโลหะภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และเกาะติดจนกลายเป็นตะกอนดำบริเวณส่วนโลหะ และส่วนของแข็งต่างตามชิ้นส่วนภายในหม้อแปลงไฟฟ้า (อ้างอิงตามรูปฉากหลัง จะเป็นรูปคราบดำตกตะกอน (Sludge) ในหม้อแปลงไฟฟ้า ตามชิ้นส่วนโลหะภายในหม้อแปลงไฟฟ้า)

 

01

 

นอกจากนี้กรดยังโจมตีเซลลูโลสของฉนวนกระดาษ และเป็นตัวเร่งทำให้ฉนวนกระดาษในหม้อแปลงไฟฟ้าเสื่อมค่าลงในที่สุด เมื่อกระดาษเสื่อมค่าลงแล้วอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะลดลงตามไปด้วย จะพบว่า หากเกิด Sludge แล้วจะมันจะคอยอุดช่องระบายความร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้า และทำให้อุณภูมิภายในหม้อแปลงไฟฟ้าสูงตาม โดยมากจะพบ Sludge เกิดขึ้นเมื่อ Acid Number มีค่าเข้าใกล้ ค่า 0.4 mg KOH/g บางหน่วยงานที่ดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า แนะนำให้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อ Acid Numberมีค่าเท่ากับ 0.20 mg KOH/g อนึ่ง อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะเป็นอีก 1 ตัวแปรที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสื่อมอายุ ทั้งนี้หากสังเกตุพฤติกรรมของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ดี ทุกๆตัวแปรไม่ว่าจะเป็น กรด, น้ำ, oxidation, ความตึงผิวของน้ำมันหม้อแปลง, ฉนวนกระดาษ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กัน และเป็นสาเหตุและเหตุผลเชื่อมต่อกัน การทดสอบ DGA อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

หากเกิดความร้อน และเกิดแก๊สร้อนขึ้นภายในหม้อแปลงไฟฟ้า เราต้องสืบค้นหาสาเหตุว่าต้นตอของความร้อนมาจากตัวแปรใด (ยกตัวอย่างเช่น ต้องตรวจสอบด้วยว่าเกิดจาก คราบกรดที่พัฒนาเป็น Sludge ที่เกาะติดตามส่วนครีบ และโครงเหล็กภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระบายความร้อนไม่ดีหรือไม่ เป็นต้น)

ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบกับ TJ|H2b TJ|H2b Analytical You Rely On

สนใจติดต่อ info@measurestation.com www.measurestation.com