ว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบ On-Load Tap Changer

01

 

ข้อมูลความของความเสียหายของ Power Transformer นั้น Cigre ระบุว่า จากการรวบรวมข้อมูลทุกทวีปในโลกพบว่า 30%-40% เกิดจาก On-Load Tap Changer วิธีการทำการบำรุงรักษาเชิงรุก และการทำ Condition Based Maintenance ในการดูแล On Load Tap Changer ที่มีการทำอย่างแพร่หลายใน Utilities ในต่างประเทศ อย่างเช่น อเมริกา ยุโรป นั้นก็คือการทำการเก็บตัวอย่างน้ำมัน และทำการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการทำนิติวิทยาศาสตร์จากน้ำมันนั่นเอง โดยทำควบคู่ไปกับการทำ Dynamic Resistance Measurement(DRM) testing engineering OLTC

 

02

 

DRMเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของ On Load Tap Changer (OLTC) และสามารถระบุตำแหน่งของว่าจุดใดของ OLTC มีปัญหา โดยมิต้องทำการ un-tank (เปิดแทงค์ของ On-Load Tap Changer) เทคโนโลยีการทำ DRM เป็นวิธี Off-Line test ซึ่งปลอดภัย เริ่มใช้งานในต่างประเทศทั้ง Europe และ USA มาเกือบ 19 ปีแล้ว สำหรับประเทศไทยนั้นมี Utility ของภาครัฐได้ริเริ่มนำมาใช้และอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติม DRM เป็นส่วนหนึ่งในการทำ Condition Based Maintenance เพื่อให้เราวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าได้ DV-power measure station micro ohm meter

 

03

 

บริษัทมีเครื่องมือที่ทำ DRM จาก DV-Power ประเทศสวีเดน โรงงานผู้ผลิต OLTC ชื่อดังอย่าง MR, ABB ได้ใช้เทคโนโลยี DRM ในการทำ Base-line ( บางคนเรียก fingerprint) เพื่อเก็บข้อมูลของ OLTC ก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า ทั้งนี้เมื่อ OLTC ที่ถูกจำหน่ายไปมีปัญหา เราสามารถทำ DRM และจะทราบตำแหน่งของ tap ที่มีปัญหาได้ทันที

สนใจเรื่อง DRM กรุณาติดต่อบริษัทตามเบอร์ 02 664 3362 หรือ info@measurestation.com