ขั้นตอนการเก็บน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ได้ผลทดสอบที่เชื่อถือได้ – TJH2b

01

 

ทางบริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด ได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 38 เครื่องจากบริษัทรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเพื่อส่งเข้าทดสอบที่ห้อง Lab ของ TJ|H2b

 

02

 

เราใส่ใจในเรื่องการเก็บตัวอย่างของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง จะต้องสะอาด และมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเจือปน (ซึงจะส่งผลให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน และทำให้การวินิจฉัยสุขภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคลาดเคลื่อนตามไปด้วย)

 

03

 

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านจะถูกจัดเก็บด้วยชุดเก็บที่มีมาตรฐาน โดยจะถูกจัดส่งให้ TJ|H2b ในรูปแบบที่มาตรฐาน

ท่านจึงวางใจได้ว่า ตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านจะถูกดูแลเป็นอย่างดี เพื่อผลการทดสอบที่แน่นอนและสามารถบอกถึงสุขภาพของหม้อแปลงของท่านว่าดีหรือไม่ อย่างไร

ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบกับ TJ|h2b TJ|H2b Analytical You Rely On

สนใจติดต่อ info@measurestation.com