ผู้นำด้านเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบ On-line monitoring สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบ on-line monitoring สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยบริษัทฯมีทีมงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกาสวีเดน ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฯลฯ

นอกเหนือจากให้บริการเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ TJ|H2b Analytical Services Inc. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบฉนวนและน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ในการให้การบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าฯ ของลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Services

บริการซ่อมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จากอดีตผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชื่อดัง ทีมงานของบริษัทฯเมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด ได้ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจำหน่าย (Distribution Transformer) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกมิติ

บริการตรวจสอบ On-Load Tap Changer

OLTC เป็นอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงระดับต้นๆที่ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา
เราให้บริการตรวจสอบความเสียหายของ On Load Tap Changer (OLTC) และบอกตำแหน่ง Tap Position ของ OLTC โดยเครื่องมือพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต On-Load Tap Changer รายใหญ่ของโลก

บริการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เราร่วมมือกับห้องแล็ปทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกและได้รับมาตรฐาน ISO17025 จาก TJ|H2b Analytical Services, Inc ให้บริการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน